Make your own free website on Tripod.com
Vườn thiền | Lời tựa | Thơ | Sống thiền | Thiền ngôn


Truyện

Ăn trộm
Âm thanh của một bàn tay
Bắt giữ Ông Phật đá
Bệnh quên
Bức tranh
Cá vui
Cái lẽ sống chết
Chén trà trong sương sớm
Chế ngự con ma
Chiếc bè
Chiếc thuyền đụng chiếc đ̣
Chiến sĩ nhân đạo
Cơ tâm
Cơn giận dữ
Đào Chu Công
Đáp ứng
Đèn tắt
Để tang
Đệ Nhất Đế
Đọc sách cổ
Đối thoại thiền
Đối thoại trong im lặng
Đúng và sai
Đường bùn lầy
Gă chăn cừu và Đức Phật
Giọng nói của hạnh phúc
Giúp người
Gudo và Hoàng đế
Gương tu hành
Hậu táng
Hoàn cảnh
Học im lặng
Hương Nham
Không câu nệ
Không có ǵ hiện hữu
Không dính bụi
Khổng Tử và Đạo Chích
Lăn Toản thiền sư
Làm quan
Lo vui
Mộng hay thực
Một bức thư cho người hấp hối
Một cốc trà
Một lời nói
Một ngụ ngôn
Những con sóng lớn
Những tiếng "meo"
Nuôi chim
Phật tánh
Phép khinh thân
Phép lạ thực sự
Quan tài con
Shoun và mẹ
Si mê
Sống và chết
Tâm đá
Tập gà đá
Tên ăn trộm
Thanh kiếm Banzoo
Thánh nhân
Thầy đang nói ǵ vậy
Thiên đàng và địa ngục
Thiền của Joshu
Thuận với thiên nhiên
Thiền trong cuộc đời hành khất
Tiếng kêu
Tim ta cháy như lửa
Trà sư và kẻ ám sát
Trí và nhân
Trái bầu khô
Trong cơi mộng