Make your own free website on Tripod.com
Không Lộ

Thiền sư Không Lộ (? -1119) họ Dương, người Hải Thanh, tỉnh Nam Định. Tổ tiên vốn làm nghề chài lưới, đến đời ông th́ bỏ đi tu, trở thành thế hệ thứ 9 của ḍng thiền Quan Bích. Ông cùng sư Giác Hải đi vân du nhiều nơi, sau dừng chân lại tại chùa Hà Trạch, chuyên tu tập Thiền Tông và Mật Tông. Tương truyền ông có nhiều phép thần thông. Về sau, ông trở về quê nhà, dựng chùa Nghiêm Quang thu nhận môn đồ, sống cuộc đời b́nh dị, không màng danh lợi .Ngôn hoài

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dă t́nh chung nhật lạc vô dư .
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư .

Tỏ ḷng

Được đất long xà chọn trú cư ,
Thú quê nhàn nhă suốt ngày như ...
Có khi leo tít đầu non quạnh
Hét tiếng vang trời lạnh thái hư .

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)