Make your own free website on Tripod.com


Vườn thiền | Lời tựa | Thơ | Truyện | Sống thiền | Thiền ngônThiền thi trích tuyển

VIỆT NAM

Chân Không
Cứu Chỉ
Diệu Nhân
Huyền Quang
Hương Hải
Khánh Hỷ
Không Lộ
Khuông Việt
Kiều Trí Huyền
Lý Thái Tông
Măn Giác
Minh Trí
Ngộ Ấn
Nguyễn Trăi
Nguyễn Trung Ngạn
Phan Trường Nguyên
Pháp Loa
Pháp Thuận
Quảng Nghiêm
Thường Chiếu
Tịnh Giới
Tịnh Không
Trần Nguyên Đán
Trần Nhân Tông
Trần Quang Triều
Trần Thái Tông
Trần Thánh Tông
Trần Th́ Kiến
Trương Hán Siêu
Tuệ Trung Thượng Sỹ
Từ Lộ
Vạn Hạnh
Viên Chiếu
Ỷ Lan Phu Nhân

TRUNG HOA

Bồ Đề Đạt Ma
Huệ Khả
Huệ Năng
Thần Tú
Thôi Hiệu
Tô Đông Pha
Tông Bổn
Vĩnh Minh Diên Thọ