Make your own free website on Tripod.com
Trái núi
( Tadasana )


Đứng thẳng , hai bàn chân sát nhau, hai bàn tay buông dọc và úp vào hai bên thân.
Bám chặt hai bàn chân trên đất , thót bụng vào, kéo giãn hai chân và thân người về phía trên.
Nâng xương ức và mở rộng lồng ngực. Hít thở nhẹ nhàng .