Make your own free website on Tripod.com
Cy cầu
( Sethu Bandhasana )


Nằm ngửa xuống đất . Hít vào . Cong hai đầu gối lại .
Hai bàn chân thẳng đứng với mặt đất .
Thở ra . Ðưa hai tay lên đầu và để nằm xuống đất .
Ưởn người lên cao . Giữ hơi thở vài giây .
Thở ra nhẹ nhàng và đưa người trở xuống .